۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

Laser Distancemeter Leica Geosystems

LEICA DISTO X310

LEICA DISTO D510

Leica S910

۱۳۹۳ دی ۹, سه‌شنبه

۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

محاسبه مساحت در اتوکد 2013 ـ انتخاب چند شکل یک پارچه با هم


1391.11.29

۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

گاهی...

* گاهی امید ناامید می شود، گاهی حتی یک خط هم نمی شود خواند چه برسد به یک کتاب، گاهی مغزت پر می شود از افکاری که تلاش می کنی و نتیجه نمی دهد، گاهی تنها کاری که می توانی کنی خواب است. می خوابی در حالی که بیدار هستی و فکر می کنی. گاهی اهدافت را فراموش می کنی، گاهی خودت را و گاهی بودن یا نبودنت را بی معنی می پنداری...آه... آه سرد من تن گرمم را می لرزاند و وجودم را بی حس و ناتوان می کند.گاهی از تو کاری بر نمی آید و تو هیچ نقشی در تحولات پیرامونت نداری... (سید 14/11/91)

۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه