ه‍.ش. ۱۳۹۴ مهر ۳۰, پنجشنبه

Laser Distancemeter Leica Geosystems

LEICA DISTO X310

LEICA DISTO D510

Leica S910

ه‍.ش. ۱۳۹۳ دی ۹, سه‌شنبه

ه‍.ش. ۱۳۹۱ بهمن ۲۹, یکشنبه

محاسبه مساحت در اتوکد 2013 ـ انتخاب چند شکل یک پارچه با هم


video
1391.11.29

ه‍.ش. ۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

گاهی...

* گاهی امید ناامید می شود، گاهی حتی یک خط هم نمی شود خواند چه برسد به یک کتاب، گاهی مغزت پر می شود از افکاری که تلاش می کنی و نتیجه نمی دهد، گاهی تنها کاری که می توانی کنی خواب است. می خوابی در حالی که بیدار هستی و فکر می کنی. گاهی اهدافت را فراموش می کنی، گاهی خودت را و گاهی بودن یا نبودنت را بی معنی می پنداری...آه... آه سرد من تن گرمم را می لرزاند و وجودم را بی حس و ناتوان می کند.گاهی از تو کاری بر نمی آید و تو هیچ نقشی در تحولات پیرامونت نداری... (سید 14/11/91)

ه‍.ش. ۱۳۹۱ دی ۴, دوشنبه